Stowarzyszenie

jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, mającym swą pierwszą siedzibę w Łodzi, przy Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką powołania prezesem Stowarzyszenia przez pierwsze dwadzieścia lat jego funkcjonowania była profesor Ewa Marynowicz-Hetka (1991-2011)

Aktualnie realizowane projektyProjekt COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa

RPLU.11.01.00 06 0074/20 
Projekt realizowany w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną
Zakończone projekty realizowane w ramach RPO WL 2014-2020

1. Projekt "Wspólnota Aktywności i Kompetencji" realizowany w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną,  RPLU.11.01.00-06-0073/17                                            

2. Projekt "ADAPTON" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie,
RPLU.11.01.00-06-0218/17 

3. Projekt "Ekspress do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0211/17  

4. Projekt "Kompetentni zawodowcy" realizowany w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0216/17